MLIJEČNA INDUSTRIJA

DEZINFICIJENS GENOX
neotrovan i biorazgradiv, pH 6-8, ORP>900

DETERDŽENT GENOLL
neotrovan i biorazgradiv, pH 11-13, ORP <-900

DEZINFEKCIJA POVRŠINA I OPREME

GENOX se koristi za dezinfekciju svih površina, opreme, pribora i predmeta.

Primjenjuje se koncentriran jer tako postiže najbrži i najjači učinak (ispod 1 min) dezinfekcije i sterilizacije) ili razrijeđen do 1:20 običnom vodom ako je to praktičnije i za manje onečišćene površine.

Primjenjuje se prskanjem (npr. miniwash), ispiranjem, brisanjem, namakanjem, potapanjem opreme i predmeta u GENOX, ili već kako je korisniku praktično

Budući GENOX ima trenutno djelovanje na mikroorganizme učinak dezinfekcije nastupa u vrlo kratkom vremenu od 1 do 15 min ovisno o onečišćenosti površina

Nakon dezinfekcije nije potrebno ispiranje

TRETMAN VODE

Doziranje GENOX-a u pitku vodu preporučljivo je raditi stalno putem dozirnih pumpi radi:

 • Dobivanja zdravstveno ispravne pitke vode za potrebe mljekarske industrije
 • Uklanjanja svih mikroorganizama iz vode
 • Obogaćenja vode kisikom
 • Isključivanja iz uporabe otrovnih i agresivnih sredstava za dezinfekciju
 • Sigurnosti za radnike, proizvode te krajnje konzumente
 • Ušteda

Čišćenja cjevovoda i uklanjanja biofilma

ZAMAGLJIVANJE PROSTORA / TRETMAN ZRAKA

GENOX se koristi za tretman prostora (dezinfekciju zraka) zamagljivanjem pomoću zamagljivača.

Zamagljuju se: radni pogoni, skladišta, radne prostorije, vozila, sanitarne prostorije, ambalaža….

GENOX-om se prostor zamagljuje 1-2 x tjedno ili prema potrebi

GENOX-om se prostori dezinficiraju i kod odmora objekta, karenca nije potrebna budući GENOX nije otrovan i nije štetan za živi svijet i okoliš

GENOX se primjenjuje zamagljivačima koji imaju sposobnost ispuhivanja čestica GENOX-a veličine cca 5-15 mikrona, u omjeru 1,5L-2L GENOX : 100 m3 prostora

Zamagljivanje prostora GENOX-om preporučljivo je tijekom cijeloga trajanja proizvodnje i prerade mlijeka radi postizanja:

 • dezinfekcije prostora i zraka jer je pri zamagljivanju kontaktno vrijeme dezinficijensa s mikroorganizmima najduže i učinak dezinfekcije je najjači, do 100% (uklanjanje svih mikroorganizama iz zraka)
 • sprječavanje nastanka i prijenosa infekcija i mikroorganizama
 • obogaćenja zraka kisikom
 • uklanjanja neugodnih mirisa i osvježenje prostora
 • dezinfekcije svih površina (zidovi, podovi, pukotine, pore, ambalaža..) budući maglica GENOX-a u zraku lebdi satima i tako ulazi i u najmanje prostore i dezinficira ih
 • može se primjenjivati i u tijeku rada u prisustvu radnika i hrane

S AQUAGEN TEHNOLOGIJOM mljekara postaje sam svoj proizvođač sredstava za dezinfekciju i pranje te dobiva na raspolaganje uvijek dostupne neograničene količine sredstava uz brojne prednosti:

   • neograničena proizvodnja na mjestu korištenja, prema potrebi korisnika
   • uvijek dostupna sredstva, 24/7, na zahtjev korisnika
   • sredstva su ekološka i 100% biorazgradiva
   • u koncentriranom su obliku s najjačim djelovanjem
   • bez opasnosti po zdravlje ljudi, životinja i okoliš
   • bez ostataka u hrani, vodi ili na površinama
   • bez troškova kupovine i dostave sredstava
   • bez opasnosti kod prijevoza i skladištenja
   • uz stalnu podršku od strane Aquagen d.o.o./TLK international group