GENOX dezinficijensi

Ekotoksikološki testirani, biorazgradivi proizvodi za dezinfekciju i čišćenje sigurni su za primjenu.
Ne sadrže alkohol, aktivni klor, otrovne ili opasne tvari.

GENOX JE POUZDAN

GENOX se proizvodi Aquagen tehnologijom i primjenjuje se tamo gdje je potrebna potpuna higijenska sigurnost, čistoća površina i sprjrečavanje nastanka i prijenosa infekcija te kontaminacija.

Isključivanje štetnih kemijskih tvari iz uporabe znači smanjenje administrativnih postupaka i troškova, sigurnosnih tečajeva i inspekcija te
ostalih obveza.

Nema potrebe za kontroliranjem ostataka klor-dioksida, klorita i bromata.

Pruža djelotvorniji učinak u odnosu na danas korištene otrovne tvari.

Viši stupanj biocidnog djelovanja u odnosu na tradicionalne kemijske proizvode dopušta niže koncentracije, smanjujući rizik od onečišćenja okoliša.

Otopina nije korozivna u odnosu na druge proizvode.

Smanjuje se učestalost čišćenja i dezinfekcije.

Omogućuje dezinfekciju na područjima gdje otrovne tvari nisu dozvoljene.

Slobodna primjena u prisutnosti ljudi i životinja.

Ekološki certificiran proizvod!

 

GENOX JE DJELOTVORAN

GENOX je pokazao i do 300 puta jače djelovanje u odnosu na natrij-hipoklorit. Detaljna ispitivanja pokazala su da GENOX ima snagu ubiti bakterije, viruse, gljivice, spore i mikrobne otrove.

Trenutno uništava mikroorganizme, naslage i biofilm.

Djelotvorniji je od uobičajenih sanitacijskih sredstava.

Može se upotrijebiti kao zaštita protiv bio-terorizma.

Smanjuje rizike i nije štetan za zdravlje.

Omogućuje visoki standard čistoće i higijene na svim područjima.

Potpuno je siguran, nije štetan, ekološki je proizvod dobiven iz prirodnih tvari.

Djelotvorniji je od klora.

GENOX štedi novac

GENOX je isplativ zahvaljujući činjenici da je potrebna znatno veća količina proizvoda koji se danas koriste kako bi se postigla jednaka količina aktivnih tvari.

Aquagen proizvodi su pouzdani i ne gube vrijednost.

Isključuje potrebu za skupim i opasnim kemikalijama.

Smanjuje troškove dostave, prijevoza, pohranjivanja, pripreme i uporabe uobičajenih kemijskih postupaka.

Snižava zahtjeve i troškove korisnika.

GENOX pruža higijenu

Kao dio HACCP sustava, GENOX pomaže proizvođačima hrane i vode u smanjenju rizika tako što:

Uklanja mikroorganizme iz vode i hrane te sa svih površina uključujući ribu, mlijeko, svježe povrće i voće, perad i meso.

Smanjuje rizik od pojave bolesti u obrađenim proizvodima.

Razgrađuje biofilm u cjevovodima.

Dezinficira pogone za obradu hrane.

Smanjuje rizik zaštite zdravlja konzumenata.

GENOX je praktičan

Uporaba bez ograničenja i sigurnosnih mjera.

Potpuna sloboda primjene.

GENOX se može primijeniti odmah i posvuda.

Bez opasnosti i zaštitne opreme.

GENOX je siguran

Siguran je za prehrambene proizvode.

Štiti javnu sigurnost.

Potpuno prirodan.

Neotrovan, nije štetan.

Jednostavan za rukovanje.

Ne ostavlja ostatke, ne ispire se.

Nije potrebno odlagalište za štetne tvari.

Ne zahtijeva nikakve dozvole za rukovanje.

GENOX je siguran za korisnike

Nema rizika po zdravlje i sigurnost.

Nije potrebna zaštitna oprema.

Ne nadražuje oči ili kožu.

Neotrovan je (pri udisanju, za oči, za kožu, za organizam).

Nema vremenskog ograničenja izloženosti dezinficijensu.

Smanjuje rizik od bolesti i izostajanja s radnog mjesta.

U svom najsnažnijem, koncentriranom obliku, GENOX se može unijeti u organizam bez posljedica po zdravlje (što ne znači da se to preporučuje).

GENOX je siguran za okoliš

Nema odlaganja otrovnog otpada.

Pruža mogućnost smanjenja uporabe vode (za ispiranje).

Smanjuje volumen otpadne vode.

Mikroorganizmi ne mogu razviti rezistenciju.

Ne ugrožava okoliš.

Potpuno biorazgradiv, 100%.

Zadovoljava zahtjeve za uvođenje sigurnijeg i prirodnog načina.

prerade hrane i pripreme pitke vode.

USPOREDBA GENOX-a S KLOROM

GENOX je potpuno siguran, 100% biorazgradiv, ”zeleni” dezinficijens, izuzetno učinkovit i snažan. EKO CERTIFICIRAN.

Sadrži tvari iz prirode, a osigurava obranu od mikroorganizama jednaku onoj koja se odvija u ljudskom organizmu.

Prema sigurnosno-tehničkom listu klora, on je vrlo otrovan, korozivan i može biti smrtonosan ako su udiše, a dokazano je i njegovo kancerogeno djelovanje. Klor je korišten kao prvi bojni otrov u 1. svjetskom ratu (1915.).

Klor

Klor je trenutno najrašireniji dezinficijens. Koristi se za dezinfekciju i izbjeljivanje.

Upotreba klora za dezinfekcjiju pitke vode smanjuje se radi sigurnosti, očuvanja okoliša i posljedica po zdravlje ljudi i zajednicu.

Smatra se da onečišćuje more, a u gornjim slojevima atmosfere, atomi klora sudjeluju u uništavanju ozonskog omotača.

Neophodna je ekološki prihvatljiva zamjena kloru i ostalim oksidativnim dezinficijensima.

Istražene su različite zamjene kloru, uključujući sodu, sodu s bromidima, bromoklorodimetil hidantoin (BBCDMH), neoksidirajuća sredstva, ozon, UV, klor-dioksid, natrij-klorit, kloramin (klor i amonijak), bakar-srebro ionizacija i toplinska dezinfekcija.

Zamjenske metode uključuju klorinatore, električni generirane ozonatore, i bakar/srebro katode koje koriste elektrčnu aktivnost kako bi se ioni bakra i srebra otpuštali u pitku vodu.

Svaka tvar i sustav nude neku jedinstvenu prednost, ali svaka ima poseban nedostatak.

GENOX

HOCl u GENOX-u ima sve prednosti kao i ostala dezinfekcijska sredstva i još i više, ali bez njihovih nedostataka. Objektivne analize uključuju slijedeće: učinkovitost, sigurnost, okus i miris, posljedice na opremu i sustave, učinak na naslage, biofilm, ostavljanje ostataka, jednostavnost primjene, održavanje i trošak.

GENOX je mješavina oksidanata. Iako se može mjeriti i dozirati kao slobodni klor (prema Pravilniku o ispravnosti vode za piće RH), pokazuje ponašanje povezano s aktivnom klor-kisik kemijom nego uobičajeni klor.

Nasuprot klornim tehnologijama, mješavina oksidanata kao GENOX nudi snažan dezinfekcijski učinak, uklanjanje biofilma, dugotrajnije količine rezidualnog klora i smanjeno stvaranje dezinfekcijskih nusproizvoda.

Mješavina oksidanata brzo oksidira amonijak, sulfide, željezo i mangan, i može izazvati učinak mirkroflokulacije (smanjenje mutnoće) u predtretmanima. Uz to mješavina oksidanata pruža poboljšani okus i miris. GENOX čak i pri rezidualnim količinam od 12 ppm u tretiranoj vodi, ne ostavlja miris i okus po kloru.

Proizvodnja GENOX-a slična je proizvodnji standardnog natrij-hipoklorita (NaOCl), s jednom značajnom razlikom: natrij-hipoklorit spaja Cl2 s kaustičnom sodom (NaOH) kako bi se klor stabilizirao.

Proizvodnja GENOX-a isključuje upotrebu kaustične sode.

GENOX ima neutralan pH (6,5-7,5) dajući visoku učinkovitost u kratkom kontaktnom vremenu bez uporabe hidroksida. pH ljudskog tijela je približno 7.3, stoga pH GENOX-a pripada rasponu u kojemu je siguran za ljudski organizam.

Neovisna istraživanja potvrdila su da učinak GENOX-a na smanjenje ukupnog broja mikroorganizama nadmašuje onaj natrij-hipoklorita. Biocidna aktivnost HOCl ostvarena današnjom Aquagen tehnologijom je 300 puta jača nego natrij-hipoklorit proizveden dosadašnjim sustavima.

Natrij-hipoklorit ili plinoviti klor pri jednakim koncentracijama kao u GENOX-u imaju niži i sporiji stupanj djelovanja na mikroorganizme i veću korozivnu aktivnost prema ASTM pravilima.

Aktivirana otopina poput GENOX-a zaključno je pokazala nadmoć nad kemijski proizašlim sredstvima u obje osobine: potpuni učinak i pri malim doziranjima te fizičko-kemijsku čistoću. Ova visoka biokemijska sposobnost naspram uobičajenih kemijskih sredstava dopušta uporabu GENOX-a pri nižim koncentracijama i doziranjima, smanjujući tako rizik od povratnog učinka na okoliš.

STABILNOST I NEOTROVNOST GENOX-a

STABILNOST GENOX-a

GENOX ima produženi vijek trajanja i stabilan je i više mjeseci. Nasuprot tome, puno drugih superoksidirajućih sredstava stabilno je samo nekoliko sati, a proizvode se s vrlo ograničenim proizvodnim mogućnostima i trajanjem. U tim proizvodima, FAC nije stabilan i lako isparava iz vodene otopine, uzrokujući istovrmeno jaki miris po kloru te otežava spremanje, prijevoz i uporabu.

Čimbenici koji su mjereni kako bi se odredio vijek trajanja i stabilnost GENOX-a uključuju pH, ORP i FAC. Dodatna uobičajena metoda za određivanje stabilnosti odnosi se na sposobnost GENOX-a da uništi spore Bacillus subtilis, bakterije poznate među najotpornijima na klor. To je korisna mjera korištena radi određivanja trajnosti GENOX-a, jer na kraju ta je antimikrobna priroda ključ djelovanja GENOX-a kao visokoučinkovitog dezinficijensa.

Ispitivanje je provedeno kako bi se usporedio vijek trajanja GENOX-a (446mg/L aktivnog klora) naspram NaClO otopine (334 mg/L aktivnog klora) tijekom 54-dnevnog razdoblja pod slijedećim uvjetima: 4°C pod umjetnim svjetlom i pri sobnoj temperaturi (23±2°C) u prisutnosti prirodnoga svjetla u otvorenim i zatvorenim spremnicima. pH, ORP i FAC povremeno su mjereni tijekom tog razdoblja. Rezultati u pokazali da je GENOX ostvario duži vijek trajanja nego NaClO u svim provedenim uvjetima u odnosu na smanjenje količine klora i baktericidnu aktivnost.

NEOTROVNOST GENOX-a

Prema podacima iz neovisnih ispitivanja provedenima od treće strane, nema dokaza otrovnosti ni u kojem obliku niti u kojem ispitivanju.
Povrh toga ovo mišljenje podržano je i pregledom relevantne literature u kojoj je objavljeno da HOCl i OCl- pri niskim koncentracijama prisutnima u GENOX-u nemaju otrovnih učinaka.

Prema ovom podatku razumno se može zaključiti da je GENOX neotrovan i siguran za uporabu u pripremi i obradi pitke i ostalih vrsta vode,
industrijama i ostalim primjenama.